User:Ricky54685

From openn
Jump to: navigation, search

گلس فول


یجیت شاپ در تلاش است تا سه ضلع اصلی کیفیت، سود کمتر و ضمانت کالا را به ارمغان بیاورد تا مشتریان با رضایت کامل خرید خود را انجام بدهند در این فروشگاه سعی شده کالاهایی را برای فروش قرار بگیرد که مشتریان بعد از دریافت کالا و روزهای آتی از خرید خود به دلیل کیفیت نامناسب شاکی نباشند. امیدواریم به کمک مردم عزیزمان که به سختی در حال تلاش هستند کسب و کارهای جوان را رونق ببخشیم. در تلاش هستیم “لبخند رضایت” را بر لب ها یتان جاری سازیم.