Difference between revisions of "Joyous Jets Fans Flock To Grab Playoff Colours"

From openn
Jump to: navigation, search
(Created page with "<br><br>[http://forum.stolarskie-forum.pl/viewtopic.php?f=12&t=3521 wholesale jerseys China]<br><br>[http://florajazz.ru/component/kunena/3-razdel-predlozhenij/15622-consumpti...")
 
(No difference)

Latest revision as of 15:36, 14 July 2019

Bestand:Openn1.png

Is begonnen in 1990 toen het idee toen alle landen gingen samenwerken als een groot Europese unie. Of u er tegen bent of voor een Europa laten we hier even los. De Oprichter waar we even de naam niet van noemen heeft destijds gewerkt bij een lokale omroep als technicus en beleidsmedewerker en heeft destijds diverse prijzen in de wacht gesleept. Gezien er nog geen Europese Omroep was, dacht de op richter dat dit wel een goed idee is. Zo besluit de oprichter een officiële status aan te vragen en dit werd vooral geweigerd.

1999: Na een tijd bij Mevr Janssen plaats vervangend Generaal in Nederland vond dit een goed idee en we kregen groen licht van uit Den Haag, echter er was geen subsidie mogelijk dus geen geld voor dit project. Maar nu moesten we een goede naam bedenken voor deze Europese omroep dat werd een veldslacht. We hadden eerst nepomroep maar ja om toch een beetje serieus genomen te worden leek ons nepomroep niet echt voor de toekomst.

Nu een Officiële titel hebben leek ons dan beter om een O toe te voegen in de naam en zo werd openn geboren. OPENN is de afkorting in Officiële Publieke Europese Nederlandse Network. Middels weten vele mensen ons te bereiken via de sociale media een via de website openn.eu openn.nl en openomroep.eu 6 Sociale Twitter accounts en per Twitter account word er nu zon 3 miljoen views per maand qua nieuws bekeken los van de views van de website. Dus gaat de goede kant op en we zijn blij met u! Dank u wel !


Started in 1990 when the idea when all the countries went together as a big European union. Whether you're up for it or for a Europe, let's get out of here.

The Founder, whose name we did not even mention at that time, worked at a local broadcaster as a technician and policy officer and at that time dragged various prizes. Given that there was no European Broadcasting Service, the Richter thought that this is a good idea. Thus, the founder decides to apply for an official status, and this was mainly devoted.

1999: After a time at Ms. Janssen, Deputy General in the Netherlands, this is a good idea and we received green light from The Hague, but no subsidy was possible, so no money for this project.

But now we had to think of a good name for this European broadcaster, which became a slaughterhouse. We first had a fake group but yes, to be taken a bit seriously, our fake group did not really look like the future.

Now having an Official title, we seemed better to add an O in the name And so openn was born. OPENN is the abbreviation of Official Public European Dutch Network.

By means of many people, we know one through the social media via the website Openn.eu openn.nl and openomroep.eu

6 Social twitter accounts and twitter account, there are now views of 3 million views per month, regardless of the website's views. So go the right way and we are